Gangren – Symptom

Symptomen på gangren varierar beroende på den bakomliggande orsaken. Det kan påverka någon del av kroppen, men börjar vanligen i tår, fötter, fingrar eller händer.

Allmänna symptom på gangren inkluderar

I vissa fall kan den drabbade lemmen känna sig tung och att pressa huden kan ge ett knäckande ljud. Dessa symptom orsakas av en uppbyggnad av gas under huden.

När ska man söka läkarvård

Om området är infekterat kan du också ha andra tecken relaterade till smittinfarkt, t.ex.

Utan behandling kommer den drabbade vävnaden att börja dö. När detta händer ändras området från rött till brunt till lila eller svart, innan du snubblar upp och faller bort från den omgivande friska vävnaden.

När ska man söka akut hjälp

Den tidigare behandlingen för gangren börjar, desto effektivare kommer det sannolikt att bli. Kontakta din läkare omedelbart om du har

Om din läkare inte är tillgänglig, ring 111 eller din lokala lediga tjänst för rådgivning.

Om bakterier från gangren passerar in i blodbanan kan du gå in i septisk chock. Detta är ett livshotande tillstånd som uppstår när en infektion orsakar att ditt blodtryck sjunker till en farligt låg nivå.

Tecken på septisk chock inkluderar

Ring 999 omedelbart för att begära en ambulans om du misstänker att du eller någon du känner är i septisk chock.

Få råd om första hjälpen och när du ska ringa 999, inklusive vilken information som ska vidarebefordras till akutmottagningsenheter