Muntcancer – Symptom

Munt cancer kan utvecklas på de flesta delar av munnen, inklusive läppar, tandkött och ibland halsen.

De vanligaste symptomen på muncancer inkluderar

Andra symptom kan inkludera

När ska man söka läkarvård

Många av de ovan angivna symtomen kan orsakas av mindre allvarliga tillstånd, som smärre infektioner.

Men det rekommenderas starkt att du besöker din läkare om något av ovanstående symptom har pågått i mer än tre veckor. Det är särskilt viktigt att söka läkarhjälp om du är en stor drinkare eller rökare.

Dental check-ups

Muntcancer tenderar inte att orsaka några märkbara symtom under sjukdomens inledande skede.

Därför är det viktigt att ha regelbundna tandvårdskontroller, speciellt om du är rökare, en stor drinkare eller en betelhackare, eftersom en tandläkare ofta kan upptäcka tillståndet vid en undersökning.

Du borde ha en dental check-up minst varje år. Men frekventare kontroller kan rekommenderas om du har en historia av tandförfall eller tandköttssjukdom.

Var medveten om några oförklarliga förändringar i din kropp. Läs om de typiska tecknen och symptomen på cancer